Styrelsen 2018

Uppgift

Namn

 

Adress

 

Postadress

 

Telefon

 

Mobil

 

Epost

 
Ordförande Claes Nylander   Alfridas Väg 20   444 61  STORA HÖGA   0303-798787   0702 331765   claes.l.nylander@telia.com
 
Vice ordförande Knut Knutsen   Amdalen 110   444 95  ÖDSMÅL   0303-773616   0706 095058   knutsteffen.kk@gmail.com
 
Sekreterare Mark Peters   Myrtorpsvägen 2A   442 97  KODE   0303-92197   0704 674341   stenungsundschack@gmail.com
 
Kassör Ulf Brändén   Gråkullevägen 55   444 47 STENUNGSUND   0303-771895   0761105619   fam.braenden@gmail.com
 
Ledamot Leif Isaksson   Timotejvägen 24   444 42 STENUNGSUND   0303-771219   0702 471147   nsin@bredband.net
                       
Ledamot Vakant                    

Tillbaka